Dört yeni fotoğraf kitabı

Ülkemizde son yıllarda hızla artan teknik ve eğitim fotoğraf kitapları içerisinde kuramsal kitapların eksikliğini doldurmayı amaçlayan Espas Sanat Kuram dört yeni kitap çıkardı.

Carraro Instagram Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı
Fotoğraf Dergisi 137. sayısı yayında…
Fotoğraf Dergisi’nin 135.sayısı yayında…

Ülkemizde son yıllarda hızla artan teknik ve eğitim fotoğraf kitapları içerisinde kuramsal kitapların eksikliğini doldurmayı amaçlayan Espas Sanat Kuram dört yeni kitap çıkardı.

espasdortlu k

Espas sadece sanat kitapları üretme ve yayma amacıyla kurulmuş butik bir yayınevi. 2010 yılının başlarında kurulan Espas Sanat Kuram ülkemizde görsel sanatlar ve kültür alanında halen mevcut olan bilgi ve birikim boşluğunu doldurmanın yanında açığa çıkma şansı bulamayan sanatsal ve kültürel birikimleri de gücü ve imkanları oranında görünür kılarak katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Fotoğraf dizisi içerisinde ilk yayımlanan kitap; “Sokak Fotoğrafçılığı – Clive Scott” oldu. Hemen ardından yayımlanan diğer fotoğraf kitapları ise şunlar: “Toplumsal belgeci fotoğraf ve Fikret Otyam örneği – Dr. Merter Oral”, “Weimar cumhuriyetinden günümüze fotoğraf ajanslarının fotojurnalizme katkıları – Dr. Merter Oral”, “Fotoğrafçının eğitimi – Charles H. Traub, Steven Heller, Adam Beller”.

Kitaplarla ilgili detaylı bilgi için: http://www.espaskitap.com/

 

YORUMLAR

WORDPRESS: 0